HOEP-Newsletter, Afrikaans

Heaven On Earth Project (HOEP) > Uncategorised > HOEP-Newsletter, Afrikaans

HOEP-Newsletter, Afrikaans

Vir so baie kinders is hierdie maar net ‘n stukkie van hul realiteit: oorstroomde blyplekke in Khayelitsha, ‘n skooltjie wat tot op die grond afgebrand het in Franschhoek, die onmenslike stank van die ashope in Jakarta…

Dit is HOEP se doel om in hierdie omstandighede hoop te bring. Dit is hier waar ons kwaliteitskoördineerders week na week beweeg, kwaliteit opvoeding vir die jong leerdertjies moontlik maak en Jesus se liefde uitdra.

Baie, baie dankie aan elke HOEP-borg, hoe klein of groot ookal. Julle maak dit moontlik vir ons om ‘n verskil te maak in die lewens van hierdie kinders.

Resultate, groeisyfers, impak!!

 

Ons lê met trots en groot dankbaarheid HOEP se resultate vir die tydperk Januarie tot Desember 2018 voor. Hierdie metings is aan die hand van die WKOD se Aanvangsassesserings, wat tydens kwartaal 1 van leerders se graad 1 jaar in laerskole afgeneem word, gedoen en deur HOEP verwerk. Die steekproef sluit vanjaar 3 laerskole uit verskillende areas, wat die program vir die volle 36 sessies deurloop het, in: Sir Lowry’s Pas, Strand en Delft.  Die verwerking van resultate van ‘n vierde laerskool, P.C. Petersen Primêr in Kylemore, is ook gedoen. Hierdie leerders het egter slegs 18 intervensiesessies deurloop (Julie 2018 tot Desember 2018). P.C. Petersen se resultate word dus apart aangedui.

P.C. Petersen Primêr

Die HOEP Remediërende Intervensieprogram is reeds by 32 skole in die Wes-Kaap se graad R en pre-graad R klasse geïmplementeer. Die program word ook volledig deur ‘n kleuterskool in Jakarta toegepas.

Werksaamhede

Each one, teach one.

-Denzel Washington-

Deur die kwartaal het alle rolspelers hart en siel ingesit om kwaliteit intervensie vir 4- tot 6- jarige leerders in al die skole en kleuterskole waarby ons betrokke is, te verseker.

Opleiding

Opleiding word weekliks deur passievolle, toegewyde HOEP-kwaliteitskoördineerders by die verskillende skole en kleuterskole aangebied.

Links: Ilse Titus in aksie met so ‘n opleidingsessie by Lofland Edu-care in die Strand!

Intervensie

 Leerders in Firgrove en Khayelitsha besig met hul Remediërende intervensiesessies. Hierdie sessies word deur die onderskeie skole of crèches se opvoeders in hul eie klasse aangebied.  Ons  borge maak dit moontlik dat elke leerdertjie aan die begin van elke kwartaal ‘n pragtige, splinternuwe HOEP-werkboek kan ontvang.

Kwaliteitskontrole en Meting

 Meting word intern en ekstern gedoen. Intern word elke leerder se prestasie deurlopend ge-evalueer. Eksterne meting word jaarliks deur steekproewe in skole, verteenwoordigend van die areas waarin ons betrokke is, gedoen.

Opvoeders wat die program in hulle klasse aanbied, word tydens klasbesoeke ge-evalueer. Elke opvoeder ontvang na afloop van so ‘n besoek ‘n volledige verslag wat motivering, opbou en bemagtiging ten doel het.

Links: Borge vergesel ons soms op sulke klasbesoeke. Hier was Fiona Walker (Somerset West Rotary Club) en Christine Reith (RC Münich 100) saam op ‘n besoek aan Fruitways-Glen Elgin.

Die gesig

 van

 dankbaarheid…

Plaaslike en internasionale borge was deur die kwartaal aktief deel van HOEP se groei!

HOEP is bevoorreg en geseënd om ondersteuners te hê wat elke tree dáár is! Bo: ‘n Paar van ons wonderlike borge wat hierdie kwartaal die pad saam met ons gestap het. Dankie Diverso, Anton van Geest, Lebenslinien, Rotary Club Somerset West, Rotary Club Münich 100, Iona Horn en Rian Erasmus!

Spesiale doelwitte vir kwartaal 3

Ons is opgewonde oor ‘n “Monitoring & Evaluation Framework” wat spesiaal deur Carl Oppelt (MPA, US) vir HOEP saamgestel word. Dit gaan ons bemagtig om groot maatskappye te kan nader vir befondsing, ten einde weer baie ander doelstellings te kan bereik.

Ons glo dat elke kind, ongeag waar in die wêreld, kwaliteit voorskoolse intervensie moet ontvang indien hy of sy dit benodig. Daarom gaan ons in die komende kwartaal in diepte ondersoek begin instel na aanlyn- en mobiele bemagtiging van ouers en opvoeders om sodoende hierdie tipe intervensie meer toeganklik vir almal te maak.

Dit bly altyd ons doelwit om vir elke leerder ‘n beter kans op sukses in die lewe te gee!

Besoek ons Facebook blad

Facebook:

Helderberg Uitreik Hemel-op-Aarde

Verslag saamgestel deur:       Campher Serfontein, Sunette Erasmus, Sophia Jansen, Maria Koen, Ilse Titus en Olivia Oppelt

 

Datum:                                   10 Junie 2019

    Leave a Comment